Welton novosti

WELTON BREND U SKLADU SA MEĐUNARODNIM EKOLOŠKIM STANDARIMA

Sertifikat - ekološki sertifikatWelton je dobio eksluzivno pravo da koristi pečat na svojoj ambalaži koji garant ekološke odgovornosti proizvođača. Zelena tačka je simbol kojim se obeležava ambalaža proizvoda, i ona ukazuje na to da, nakon što proizvod bude potrošen, a ambalaža odbačena, postoji sistem koji će se pobrinuti da ona bude reciklirana, umesto da završi na deponiji. [opširnije]

Proizvodi označeni Zelenom tačkom rado su viđeni na tržištima širom Evrope jer potrošačima i poslovnim partnerima prenose poruku o društveno odgovornom poslovanju proizvođača, oličenom u njegovoj brizi o životnoj sredini kroz bolje upravljanje ambalažnim otpadom.

Zelena tačka je međunarodno zaštićeni znak.

Kada na ambalaži proizvoda vidimo Zelenu tačku, znamo da je to pakovanje deo integrisanog sistema upravljanja otpadom. To znači da je kompanija koja ga je plasirala na tržište istovremeno izdvojila i novčana sredstva neophodna za zbrinjavanje ambalaže nakon upotrebe. [sažetije]

WELTON BREND USVOJIO HACCP SISTEM

HACCP sistemHACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je skup ili sistem principa i pravila, kojima se obezbeđuje preventivna zaštita bezbednosti hrane i zdravstvena ispravnost namirnica, koje stižu do krajnjih potrošača. Nastao je s ciljem da eliminiše nepoželjne slučajeve kao što su: trovanja izazvana zdravstveno neispravnom hranom, razne vrste oboljenja koje se prenose hranom, konzumiranje zdravstveno neispravne hrane, prisustvo neželjenih sastojaka ili stranih tela u hrani i sl. [opširnije]

HACCP sistem predstavlja sistematičan pristup upravljanja bezbednošću hrane i pića i zasniva se na identifikaciji opasnosti, nadzoru, efikasnom upravljanju i onemogućavanju da se opasnost po bezebdnost hrane pojavi tokom proizvodnje, pakovanja, transporta i prodaje hrane i pića. Čini ga niz jednostavnih koraka, koje je neophodno preduzeti tokom procesa proizvodnje hrane, uključujući i sve procese koji slede nakon proizvodnje, a predhode potrošnji, s ciljem da se obezbedi zdrav i bezbedan krajnji proizvod.

Donedavno su proizvođači hrane proizvodili, prerađivali, skladištili, transpotrovali i izlagali hranu uz minimalne, ili bez ikakvih nadzora nad proizvodnim lancem. Rezultat takvog načina proizvodnje je bio da, čak i mala količina zdravstveno nebezbednog satojka, koji ulazi u sastav proizvoda, napravi problem velikom broju krajnjih proizvoda, koji su se, ukoliko se na vreme otkrije problem, uništavali, a ukoliko ne, onda su zdravstvene posledice snosili krajnji potrošači. Ovakav način rada sa hranom, nije pogodovao ni krajnjim potrošačima, a ni samim proizvodnim organizacijam, koje su trpele veliku štetu uništavanjem velikih količina nebezbednih proizvoda. Slična situacija je bivala i sa ostalim procesima poput skladištenja, transporta i izlaganja hrane. Ukoliko se problem bezebdnosti nastao u ovim procesima na vreme ustanovi, hrana je uništavana, a ukoliko se ne ustanovi, ta hrana je bivala konzumirana od strane potrošača i izazivala je zdravstvene probleme.

Da bi se obezbedio zdrav i bezebdan proizvod i smanjili nepotrebni troškovi, ustanovljena je primena HACCP sistema u skaldu sa zahtevima Direktive EU 93/43, prema kojoj su sve organizacije koje proizvode, pakuju, transportuju, izlažu ili na bilo koji drugi način manipulišu hranom obavezne da ga primenjuju. Ovim je omogućen promet bezbedne hrane i pića na internacionalnom nivou, a HACCP sistem je postao međunarodno priznata garancija bezbednosti. [sažetije]

1 2